Adatkezelési tájékoztató

Az Irhatnam.hu (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a megrendelők személyes adatait.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A megrendelő a megrendelés leadásakor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: szolgáltatást rendelők
A kezelt adatok köre: a megrendelők által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

– Név,

– Elérhetőség (email),

– Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
A személyes adatot, amelyet a kapcsolatfelvételi ürlapon keresztül kap az Adatkezelő maximum a törvény adta határidőig őrizzük meg! (EU Parlament 2016/679 sz. rendelete)