Atesztációs Vizsga

Az atesztáció szerint egy adott felsőoktatási intézményben a pedagógusok első vagy második atesztációs vizsgát csak abban a kategóriában és alkategóriában tehetnek, amelybe képesítésüknek megfelelően be vannak sorolva. A vizsga csak a képesítésüknek megfelelő szakterületen tehető le. Az atesztáció megszerzéséhez az atesztációs bizottság előtt a kiválasztott témakörön belül a szakképzettségének megfelelő területen megírt atesztációs dolgozatot kell sikeresen megvédeni, és atesztációs vizsgát kell tenni Az első atesztáció megszerzésének feltétele: 60 megszerzett kredit, atesztációs dolgozat megírása és megvédése, atesztációs vizsga letétele az atesztációs bizottság előtt. 
Második atesztációs vizsgát csak az a pedagógus tehet, aki rendelkezik első atesztációval és mesterfokú  végzettséggel. A második atesztáció megszerzésének feltétele: további 60 megszerzett kredit, új atesztációs dolgozat megírása és megvédése az atesztációs bizottság előtt, valamint atesztációs vizsga letétele (ennek tartalmáról az érdeklődő a jelentkezés után kapja meg a szükséges információkat.
Mivel „szürkeállományunk” rengeteg pedagógusi tapasztalatot rejt magában, bizonyosan a segítségedre tudunk lenni!!!

One thought on “Atesztációs Vizsga

Comments are closed.